Välj inkl eller excl VAT
Företag
Privatpersoner
Priser:

Ergonomiprodukter

Satsa på bra ergonomi och förbättra företagets ekonomi!
Här har vi samlat våra ergonomiprodukter.
Vi kommer att utöka ergonomisortimentet löpande.

Klicka här för att se alla ergonomiprodukter »

Skrivbordsartiklar

Pennor, Ritmaterial

Sortering,Förvaring

Märkning,Skyltmaterial

Konferens-,Presentationsutrustning

Maskiner,Teleprodukter

Datortillbehör,Handdatorer

Lampor,Elartiklar

Väskor

Skolsortiment

Städ, Hygien



Ergonomi handlar om samspelet mellan människa-teknik-miljö. Den största orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige är ryggvärk. Studier visar att företag som investerar i en ergonomisk arbetsmiljö får en stor produktivitetsökning och minskar samtidigt sina sjuklönekostnader.



JA TACK!