Välj inkl eller excl VAT
Företag
Privatpersoner
Priser:

Ergonomiprodukter

Satsa på bra ergonomi och förbättra företagets ekonomi!
Här har vi samlat våra ergonomiprodukter.
Vi kommer att utöka ergonomisortimentet löpande.

Tillbaka till meny - Ergonomiprodukter »
Prismärkare Meto Eagle
1683.80 kr
Butikspris 2686.30 kr
Prismärkare Meto Eagle
1683.80 kr
Butikspris 2798.80 kr
Prismärkare Meto Eagle
2107.50 kr
Butikspris 3198.80 kr
Visar 3 produkter av 3 produkter


Ergonomi handlar om samspelet mellan människa-teknik-miljö. Den största orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige är ryggvärk. Studier visar att företag som investerar i en ergonomisk arbetsmiljö får en stor produktivitetsökning och minskar samtidigt sina sjuklönekostnader.JA TACK!