Välj inkl eller excl VAT
Företag
Privatpersoner
Priser:
TCO ´07

TCO ´07

Ett kvalitets- och miljömärkningssystem av viss kontorsutrustning och datorprodukter. Produkter som är TCO-certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln.
Visar 3 produkter av 3 produkter
JA TACK!