Välj inkl eller excl VAT
Företag
Privatpersoner
Priser:

Giftfri Förskola

Giftfri Förskola är ett projekt av Naturskyddsföreningen som startades 2013. Målet är att minska de farliga miljögifter som barn utsätts för på förskolorna. Denna märkning visar att produkten uppfyller Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för en giftfri förskola.
Visar 10 produkter av 10 produkter
JA TACK!