Priser:

Giftfri Förskola

Giftfri Förskola är ett projekt av Naturskyddsföreningen som startades 2013. Målet är att minska de farliga miljögifter som barn utsätts för på förskolorna. Denna märkning visar att produkten uppfyller Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för en giftfri förskola.
Visar 9 produkter av 9 produkter
JA TACK!