Välj inkl eller excl VAT
Företag
Privatpersoner
Priser:

Hur stort är ett A6-blad egentligen?

Grundformat för papper är A0, som har måtten 841x1189 mm och ytan 1 kvadratmeter. A1-A7 erhålls genom att halvera den längsta sidan på det format som är ett snäpp större. Siffran 1-10 anger hur många gånger grundformatet A0 ska skäras eller vikas för att ge efterfrågat format. A4, 210x297 mm, är det mest förekommande formatet när det gäller kopieringspapper.

Andra vanliga formatserier är B-, C- och E-serierna. De används bland annat för kuvert och brevpåsar. B-, C- och E-format passar motsvarande A-format utan att papperet behöver vikas – ett papper med formatet A5 passar exempelvis perfekt i ett kuvert med formatet C5, medan ett papper med formatet A4 måste vikas en gång för att få plats i samma kuvert.

Huvudformatserien för kuvert är C-serien. B-formaten är större än C-formaten och kan användas för ytterkuvert, medan E-formaten kan användas för innerkuvert. E-formaten används annars främst för fönsterkuvert.

Pappersformat
A-serien   B-serien   C-serien   E-serien  
Format Storlek mm Format Storlek mm Format Storlek mm Format Storlek mm
A0 841x1189 B0 1000x1414 C0 917x1297 E0 879x1241
A1 594x841 B1 707x1000 C1 648x917 E1 620x879
A2 420x594 B2 500x707 C2 458x648 E2 440x620
A3 297x420 B3 353x500 C3 324x458 E3 310x440
A4 210x297 B4 250x353 C4 229x324 E4 220x312
A5 148x210 B5 176x250 C5 162x229 E5 155x220
A65 105x210 B6 125x176 C6 114x162 EX5 155x216
A6 105x148 B7 88x125 C7 81x114 E65 110x220
A7 74x105 B8 62x88 C8 57x81 E6 110x155
A8 52x74         E7 78x110
A9 37x52            
A10 26x37            


JA TACK!